Filter

Knowledge Center Results

Found 1 Results
Policy Brief March 8, 2018

Ścieżki modernizacji małych systemów ciepłowniczych

By Janusz Mazur, Edith Bayer

Małe systemy ciepłownicze stoją przed wieloma wyzwaniami. Po pierwsze, najczęściej wymagają modernizacji zarówno w obszarze wytwarzania, jak i dystrybucji. Po drugie, regulacje wspierają rozwój niskoemisyjnych i efektywnych technologii, wykorzystujących OZE i kogenerację. Duże znaczenie w tym zakresie ma europejska dyrektywa MCP (Medium Combustion Pla...

Distribution Resource Planning, Energy Efficiency and Demand Response, Heating and Cooling, Standards and Codes Download View Summary