Pompy ciepła to jedna z kluczowych technologii na drodze transformacji energetycznej, już niedługo stanie się najważniejszą technologią dla dekarbonizacji ogrzewnictwa. Obecnie zdecydowana większość ciepła do gospodarstw domowych jest dostarczana przez paliwa kopalne. W celu promowania i zachęcania do instalowania pomp ciepła na całym świecie, w ramach wspólnego projektu Regulatory Assistance Project, CLASP i Global Buildings Performance Network, opracowany został niniejszy poradnik w zakresie pomp ciepła, który zawiera zestaw narzędzi i porad dotyczących ich stosowania, przeznaczonych dla decydentów zainteresowanych promowaniem tej niezbędnej technologii.

Struktura niniejszego poradnika jest luźno oparta na strukturze greckiej świątyni, z fundamentem i filarami, wspierającymi szybko rozwijający się rynek pomp ciepła. Interaktywny zestaw narzędzi (zawierający klikalne linki) zawiera również krótkie filmy wideo, które przedstawiają kluczowe aspekty każdego istotnego elementu.

Niniejszy zestaw narzędzi stanowi syntezę różnych sposobów promowania wdrażania pomp ciepła oraz przewodnik po projektowaniu najlepszych pakietów polityk. Kompletny pakiet polityk musi uwzględniać fundament, ale także brać pod uwagę każdy filar. Przedstawiamy szczegóły, przykłady i potencjalne problemy oraz rozwiązania w ramach różnych omawianych elementów polityk.

ZRÓWNOWAŻONY RYNEK POMP CIEPŁA

Fundament tego zestawu narzędzi to potrzeba koordynacji i komunikacji wokół działań, strategii i polityk dotyczących pomp ciepła.

W filarze 1 rozważane są instrumenty ekonomiczne i rynkowe. Instrumenty te są zasadniczo związane z równoważeniem ekonomiki różnych technologii grzewczych w kierunku czystych opcji, takich jak pompy ciepła, tak, aby ich koszty w całym okresie użytkowania były niższe niż alternatywy oparte na paliwach kopalnych.

Filar 2 dotyczy wsparcia finansowego. W ramach tego filaru identyfikujemy trzy kluczowe elementy wsparcia finansowego dla pomp ciepła – dotacje i ulgi podatkowe, pożyczki oraz rozwiązania typu heat-as-a-service (ciepło jako usługa).

Filar 3 uwzględnia regulacje i standardy. Przyglądamy się kodeksom budowlanym i normom dotyczącym budynków, normom dotyczącym urządzeń oraz planowaniu i strefowaniu ogrzewania.

Aby zbudować skuteczny pakiet polityk dotyczących pomp ciepła, decydenci muszą wziąć pod uwagę tak fundament, jak również każdy z filarów, dostosować je do specyfiki lokalnej, wdrożyć oraz monitorować skuteczność ich funkcjonowania.